Fundacja
Zarząd Fundacji
Zarząd Fundacji pracuje w składzie:
Piotr Radziwon (Prezes) - studiował na Politechnice Warszawskiej wydział SiMR, Wyższej Szkole Menadżerskiej SIG na kierunku zarządzanie i marketing, obecnie student ekonomii - z Monarem związany od 2002 roku. Prowadzi dwie placówki dla osób bezdomnych w województwie świętokrzyskim. Autor, współautor, pomysłodawca programów aktywizacji społecznej i zawodowej.
Marek Popielecki (Sekretarz) - absolwent wyższej szkoły zarządzania w Paryżu, pasjonat pracy z ludźmi, autor i niezależny konsultant systemów motywacyjnych, od wielu lat związany z doradztwem personalnym. Od 2008 roku dyrektor Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, w 2011 roku wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej za dobrą praktykę aktywnych form pomocy.
Marcin J. Sochocki - Socjolog, autor i współautor licznych projektów badań społecznych dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, edukacji, ewaluacji programów promocji zdrowia, profilaktyki zachowań ryzykownych; z zakresu problematyki stosowania narkotyków, alkoholu, papierosów i innych. Autor i współautor kilku recenzowanych publikacji książkowych i ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych i specjalistycznych na temat m. in.: problematyki bezdomności, anomii, jakościowej i ilościowej metodologii badań społecznych, problemów edukacji, metodyki ewaluacji, problematyki uzależnień, subkultur młodzieżowych, promocji zdrowia.
Danuta Wiewióra - z wykształcenia mgr psychologii; od 1983 roku związana z MONAREM, pracuje w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie; certyfikowany specjalista terapii uzależnień; superwizor; bierze czynny udział w realizacji wielu programów szkoleniowych; specjalista w zakresie HIV/AIDS; koordynator ogólnopolskiego telefonu zaufania AIDS.