Fundacja
Rada Programowa
Do Rady Programowej Fundacji należą:
Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska - kierownik Zakładu Higieny i Zarządzania Jakością Żywności na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW oraz pełnomocnik dziekana tej uczelni ds. współpracy z gospodarką. Jest kierownikiem studiów podyplomowych na SGGW „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności” i wykładowcą na licznych studiach podyplomowych na uczelniach w Polsce. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół jakości zdrowotnej żywności, przede wszystkim aspektów mikrobiologicznych, mikrobiologii prognostycznej, żywności probiotycznej, higieny produkcji żywności, racjonalnego wykorzystania żywności oraz systemów zapewnienia jakości i zarządzania jakością w przetwórstwie żywności. Opublikowała ponad 400 prac naukowych, popularno-naukowych, podręczników akademickich, podręczników dla uczniów szkół średnich i książek. Wykładowca, konsultant i audytor systemów GHP/GMP i HACCP w zakładach żywnościowych, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (przez dwie kadencje była prezesem), członek zarządu Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, wiceprzewodnicząca narodowego komitetu IUFoST i Rady ds. Racjonalnego Wykorzystywania Żywności przy Federacji Polskich Banków Żywności, a także członek Rady Programowej prozdrowotnej koalicji „Świadomy wybór – Perspektywa 2020”.
Prof. dr hab. Ewa Leś - profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje na wydziałach dziennikarstwa, nauk Politycznych i w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Zajmuje się polityką wobec trzeciego sektora, polityką rodzinną oraz polityką pomocy i integracji społecznej. W kręgu jej zainteresowań są zagadnienia transformacji polityki społecznej w Polsce, w państwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w Europie Zachodniej, a także teoria nowego zarządzania publicznego, welfare mix i mix governance. Autorka wielu publikacji, m. in. La dislociation de la famille en Pologne: le probleme du divorce, w: Revue d' Études Comparatives Est-Ouest (1985), Polityka społeczna w Polsce w okresie zmian ustrojowych. Zbiór rozmów z przedstawicielami świata nauki (1992), Voluntary Sector in Post-Communist East Central Europe (1994), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Przegląd koncepcji i dobrych praktyk (2008).
Jerzy Bartnik - prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Od 1989 roku jest prezesem Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. W latach 1989-1993 był przewodniczącym Rady Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Od roku 2001 piastuje funkcję prezesa Związku Rzemiosła Polskiego. Współorganizator i wiceprezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Były członek Komisji Doradczej Ministra Kultury i Sztuki oraz Ministra Współpracy z Zagranicą, a także Rady Społeczno-Gospodarczej X Kadencji Sejmu. Aktywnie działa na arenie międzynarodowej reprezentując polskie rzemiosło na światowych i europejskich konferencjach. Inicjator dobrze rozwijającej się od 20 lat współpracy z izbami niemieckimi w Kassel, Cemnitz, Stuhl oraz procesu przyjęcia Polski do organizacji UEAPME w Brukseli, w której pełni funkcję wiceprezydenta. Współpracuje także z francuską izbą rzemieślniczą w Rennes. Jerzy Bartnik jest ponadto wiceprzewodniczącym Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz członkiem m.in. Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Rady Konsultacyjnej ds. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych, Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”; reprezentuje ZRP w Kongresie Pracodawców.
Agnieszka Borowska - prezes Fundacji Media Evolution, dziennikarka telewizyjna. Reporterka, autorka programów, prezenterka i producentka. Stworzyła wiele formatów dla anten ogólnopolskich i regionalnych. Zajmowała się dziennikarstwem śledczym, społecznym, informacyjnym. Dwukrotnie nominowana do nagrody Grand Press w kategorii dziennikarstwo śledcze. Laureatka specjalnej nagrody prestiżowego konkursu telewizji regionalnych w Europie Circom oraz nagrody Salus Publica Głównego Inspektora Pracy za zaangażowanie w upowszechnianiu problematyki pracy, kilkukrotnie nagradzana w ramach PiK. Jej pasją są autorskie projekty społeczne.
Michał Olszański - ukończył resocjalizację i profilaktykę społeczną na Uniwersytecie Warszawskim, przez 15 lat pracował z trudną młodzieżą. Po transformacji ustrojowej postanowił zmienić zawód. Dzięki castingowi dostał się do Radia Kolor, w którym zajmował się sportem. Po dwóch latach trafił do Programu III Polskiego Radia, z którym na stałe związał się w 1995 roku. Tu także zajął się audycjami sportowymi, jest korespondentem Trójki na najważniejszych imprezach sportowych. W ciągu kilkunastu lat prowadził wiele audycji, m.in. "Potrójmy o sporcie", "Trzeci wymiar sportu". Obecnie jest szefem redakcji sportowej, prowadzi "Trzecią stronę medalu" w niedziele o 17.00 oraz "Sport w Trójce". Od 20.06.2000 roku do 30.09.2001 roku był dyrektorem programowym stacji. Michał Olszański jest także od wielu lat związany z TVP, gdzie prowadzi "Magazyn Ekspresu Reporterów" oraz współprowadzi "Pytanie na śniadanie".
Adrian Czach - Prezes Parlamentu Pacjentów Stowarzyszenia MONAR.