Fundacja
Rada Fundacji
W skład Rady Fundacji wchodzą:
Jolanta Łazuga-Koczurowska (przewodnicząca) - psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, superwizor, twórczyni programów terapeutycznych, profilaktycznych i szkoleniowych. Ukończyła studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, była stypendystką Massachussetts University (USA), posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień Uniwersytetu w San Diego (Kalifornia, USA), współpracuje z Radą Europy. Wykłada na Uniwersytecie Gdańskim. Jest założycielką i liderką pierwszego w Polsce ośrodka rehabilitacji dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami i uzależnionej w Gdańsku, członkiem Komitetu ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Premierze Rządu RP, ekspertem oraz członkiem Komisji Certyfikacyjnej w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Pełni funkcję przewodniczącej Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR oraz Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych. Autorka ponad 100 publikacji z dziedziny terapii i profilaktyki uzależnień oraz wielu referatów i prezentacji przedstawionych podczas sympozjów i konferencji na całym świecie. Nagrodzona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Elżbieta Zielińska - mgr resocjalizacji, certyfikowany specjalista terapii uzależnień i kierownik ośrodka MONAR w Głoskowie. W MONARZE pracuje od 1979 r., przez wiele lat była członkiem zespołu terapeutycznego Marka Kotańskiego. Współuczestniczyła w tworzeniu polskiego modelu leczenia uzależnień opartego na metodzie społeczności terapeutycznej, który do dziś stosowany jest w placówkach pomocowych na terenie całego kraju. Wraz z Markiem Kotańskim, w oddalonej 70 km od Warszawy miejscowości Głosków, współtworzyła pierwszy monarowski ośrodek w Polsce, którym kieruje od 1998 roku. W 2003 roku za całokształt działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Wojciech Fijałkowski - certyfikowany specjalista terapii uzależnień, posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne (ukończył resocjalizację). Od 1990 roku pracuje w Stowarzyszeniu MONAR, jest twórcą i liderem ośrodka w Graczach. Wcześniej współpracował z Punktem Konsultacyjnym we Wrocławiu i ośrodkiem MONARU w Zbicku.
Lech Gąsiorowski
Adam Lewicki